Home ข้อคิด 15 เคล็ดลับสอนลูก ให้เขาฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

15 เคล็ดลับสอนลูก ให้เขาฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้มีความสุขและฉลาด ทั้งทางด้านสติปัญญา

(IntelligenceQuotient,IQ) และทางด้านอารมณ์ (EmotionalIntelligence,EQ)

แถมยังมีความสุข และเติบโตขึ้นมามีเหตุผล และเป็นคนดีของสังคม?

วันนี้มี 8 เคล็ดลับที่สำคัญ และผ่านการศึกษามาแล้วว่า ใช้ได้ผลดี

กับเด็กทั่วโลกมาฝาก คุณพ่อคุณแม่กัน จะมีเคล็ดลับใดกันบ้างมาดูกันเลย

1.ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics(AAP)

และAmerican College of Obstetrician sand Gynecologists

เผยว่าการให้ลูกกินนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ

ในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางโภชนาการ ของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบ ทางประสาท

ของเด็กและการใกล้ชิด ระหว่างแม่กับลูก ขณะให้นมยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น

และรับรู้ถึงความรัก ความเอาใจใส่ จากแม่ช่วยเสริมสร้างทักษะ

ทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2.ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ(Gratitude)

ความรู้สึก สำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณ

และสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่างๆ หรือการมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่าง

ในชีวิต มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ งานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูก

รู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูก มองโลกในแง่บวกมากขึ้น

มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข โดยการฝึกความรู้สึก

ขอบคุณสามารถทำได้ง่ายๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลงในสมุดบันทึก

ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสอง หรือสามสิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน

ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็นเป็นต้น

3.ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆนั้น เป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่า

ลูกเป็นคนช่างสังเกต และใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ

ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญ เพราะการถามตอบของเด็ก

จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืมถามลูกกลับ

เช่นรู้ไหมสิ่งนี้ คืออะไรถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้

จะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4.เสริมสร้างกิจกรร มทางความทรงจำ

กิจกร รมทางความทรงจำ (Memoriesactivities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะ

ในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษาตลอด

จนการปะติดปะต่อเหตุการณ์ และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ

การให้ลูกเล่นกิจกรร มทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ครอสเวิร์ดซูโดกุ

จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกร รม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQให้ลูก ได้อย่างสนุกสนาน

และมีประสิทธิภาพ

5.คาดหวังความพย าย ามมิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวัง ความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนาน กับการเรียน

และกิจกรร มที่เขากำลังทำได้ดี กว่าการคาดหวังความสมบูรณ์แบบ

งานวิจัยพบว่า พ่อแม่ที่มักคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบจากลูก

มักทำให้ลูกเสี่ยง มีภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวลในตอนโต โดยมิรู้ตัว

การเลี้ยงลูก อยู่บนฐานของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่า

ในตัวเองและสิ่งเขาทำได้อย่างเป็นเหตุผล เป็นผลและมีความสุขมากกว่า

6.พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะ และกิจกรร มต่างๆ การเรียนรู้

ที่จะมีความสุขในวัยเด็ก ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติก รรมของพ่อแม่ด้วย

การที่พ่อแม่อารมณ์เสีย ให้ลูกเห็นบ่อยๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตก

และปมในใจให้ลูกเช่นกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนา

ทักษะทางด้านอารมณ์ต่างๆ การที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดีก่อน

และเผื่อแผ่รังสี แห่งความสุขดังกล่าว ต่อให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธี

เลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7.ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ

จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8.อ่ านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กระตุ้นให้ลูกอ่ านหนังสือ หรืออ่ านหนังสือ ให้ลูกฟัง

ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่าการอ่ านพร้อมกัน กับลูกและพย าย ามอธิบาย

จุดที่สำคัญ ที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจ

และการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่น

และความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผลฉลาด

ตลอดจนรู้สึกถึงความรัก จากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

9.พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็ว

ในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10.กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ากิจกร รมง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจก รรม ที่งานวิจัยพบว่า

เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ และสามารถช่วยบ่มเพาะ ความสุขและการเติบโต

ทางอารมณ์ของลูกได้อย่างอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำ

ที่ครอบครัวสนใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวันของกันและกัน

ถามสารทุกข์สุกดิบ และแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

11.ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือ ทำเพียงครั้งเดียว

แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการคิด เกิดเป็นการเรียนรู้และความฉลาด

ดังนั้นเราควรพูด ให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ

และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12.ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่งพบว่า การฝึกให้ลูกเล่น ดนตรีหรือแม้แค่เพียงหลงรัก

ในเสียงดนตรี สามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะ การแสดงออกทางอารมณ์ และปลดปล่อย

ความรู้สึกเศร้า และสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13.ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีสารอาหาร เหมาะสมกับเด็กวัยเจริญเติบโต

เช่น เมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุงสมอง

14.ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ คอยดูแลจะช่วย ให้เด็กเกิด

การเรียนรู้ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะ หรือโดนเพื่อง

แกล้งบ้างแต่นี่คือ วิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15.เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุด และง่ายๆที่สุด ก็คือคุณแม่ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้ลูกค่ะ เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนเลย

ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่า นหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับ

นิสัยรักการอ่ านไปโดยปริย าย วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด หรือวิธีเลี้ยงลูก

ให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ

ที่แนะนำแล้วละก็เชื่อว่าเด็กๆ ต้องเติบโตมาอย่างมีความสุข

และมีคุณภาพแน่นอน

ขอขอบคุณ starfishlabz

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…