Home ข้อคิด 15 เคล็ดลับสอนลูก ให้โตไป ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

15 เคล็ดลับสอนลูก ให้โตไป ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้มีความสุขและฉลาด ทั้งทางด้านสติปัญญา (IntelligenceQuotient,IQ)

และทางด้านอารมณ์ (EmotionalIntelligence,EQ)แถมยังมีความสุข

และเติบโตขึ้นมามีเหตุผล และเป็นคนดีของสังคม? วันนี้มี 8 เคล็ดลับที่สำคัญ

และผ่านการศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ผลดี กับเด็กทั่วโลกมาฝาก คุณพ่อคุณแม่กัน

จะมีเคล็ดลับใดกันบ้างมาดูกันเลย

1.ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics(AAP) และAmericanCollegeofObstetriciansand

Gynecologistsเผยว่า การให้ลูกกินนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ

ในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการ

ของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบทางประสาทของเด็ก และการใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูก

ขณะให้นมยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรัก ความเอาใจใส่

จากแม่ช่วยเสริมสร้างทักษะ ทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2.ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ(Gratitude)

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณและสุขใจ

เมื่อได้รับสิ่งต่างๆ หรือการมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่างในชีวิต

มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ งานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูก

รู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น

มีความกระตือรือร้นและรู้สึกมีความสุข โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณ

สามารถทำได้ง่ายๆเช่นให้ลูกลองเขียนลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมา

สักสองหรือสามสิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็นเป็นต้น

เด็กขี้สงสัยและถามพ่อแม่บ่อยๆนั้น เป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกต

และใฝ่รู้หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญ

เพราะการถามตอบของเด็ก จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ

อย่าลืมถามลูกกลับ เช่นรู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้

จะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4.เสริมสร้างกิจกร รมทางความทรงจำ

กิจกรร มทางความทรงจำ (Memoriesactivities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะ

ในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษาตลอด

จนการปะติดปะต่อเหตุการณ์ และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ

การให้ลูกเล่นกิจกร รมทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ครอสเวิร์ดซูโดกุ

จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจก รรมที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQให้ลูก

ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5.คาดหวังความพย าย ามมิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนาน กับการเรียน

และกิจกร รมที่เขากำลังทำ ได้ดีกว่าการคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบ

งานวิจัยพบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบจากลูก

มักทำให้ลูกเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลในตอนโต

โดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐาน ของความพย าย า ม

จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่า ในตัวเองและสิ่งเขาทำได้

อย่างเป็นเหตุผลเป็นผลและมีความสุขมากกว่า

6.พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะและกิจกรร มต่างๆ การเรียนรู้

ที่จะมีความสุข ในวัยเด็กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกรร มของพ่อแม่ด้วย

การที่พ่อแม่อารมณ์เสีย ให้ลูกเห็นบ่อยๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตก

และปมในใจให้ลูกเช่นกันดังนั้นนอกเหนือจาก การฝึกให้ลูกพัฒนา

ทักษะทางด้านอารมณ์ต่างๆ การที่พ่อแม่มีความสุขและอารมณ์ดีก่อน

และเผื่อแผ่รังสี แห่งความสุขดังกล่าว ต่อให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธี

เลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7.ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ

จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8.อ่า นหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียง แค่กระตุ้นให้ลูกอ่  านหนังสือ หรืออ่ านหนังสือให้ลูกฟัง

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า การอ่า นพร้อมกันกับลูก และพย าย ามอธิบายจุด

ที่สำคัญที่น่าสนใจ ให้ลูกฟังจะช่วยเพิ่ม มิเพียงทั้งความเข้าใจ

และการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้าง

ความรู้สึกอบอุ่น และความรักระหว่างกันและกัน

ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผล ฉลาดตลอดจนรู้สึก

ถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน การเล่นกีฬา

นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็ว

ในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10.กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ากิจกร รมง่ายๆอย่างการกินมื้อค่ำด้วยกัน

อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือภายในครอบครัว

คืออีกหนึ่งกิจกรร ม ที่งานวิจัยพบว่า เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ

และสามารถช่วยบ่มเพาะความสุข และการเติบโตทางอารมณ์ของลูก

ได้อย่างอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำ ที่ครอบครัวสนใจ

ที่จะแลกเปลี่ยน เหตุการณ์ประจำวันของกันและกัน ถามสารทุกข์สุกดิบ

และแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

11.ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำ เพียงครั้งเดียว

แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ

อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะกระบวนการคิด เกิดเป็นการเรียนรู้

และความฉลาดดังนั้นเราควรพูดให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ

และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12.ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่ง พบว่าการฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรัก

ในเสียงดนตรี สามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะ การแสดงออกทางอารมณ์และปลดปล่อย

ความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13.ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีสารอาหารเหมาะสมกับเด็ก

วัยเจริญเติบโต เช่น เมนูปลาทะเลต่างๆที่มี DHAช่วยบำรุงสมอง

14.ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิต โดยไม่มีพ่อแม่ คอยดูแล

จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ในการเข้าสังคมแม้ว่าบางที

อาจะมีการทะเลาะหรือโดนเพื่องแกล้งบ้าง

แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15.เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุ ดและง่ายๆที่สุดก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ

เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนเลย

ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่า นหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ

ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่า นไปโดยปริย าย วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด

หรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ

ที่แนะนำแล้วละก็เชื่อว่าเด็กๆต้องเติบโตมา อย่างมีความสุข

และมีคุณภาพแน่นอน

ขอขอบคุณ starfishlabz

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…