Home ข้อคิด 15 เรื่องที่คุณต้องเปลี่ยน ก่อนอายุ 45 แก่ตัวไปชีวิตจะได้ไม่ลำบาก (ข้อคิดเรื่องเงิน)

15 เรื่องที่คุณต้องเปลี่ยน ก่อนอายุ 45 แก่ตัวไปชีวิตจะได้ไม่ลำบาก (ข้อคิดเรื่องเงิน)

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงินเมื่อ

อายุไม่เกิน 45 ปี และมีทรัพย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1. จงเลือกทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโตได้เร็ว

ที่สำคัญควรเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

2.จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 % ของเงินโบนัสแล้วใน

ส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินไงล่ะ

3. ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลด ด อ ก เบี้ย มาตรการ

สองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนมันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

4. ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยู ทู ป และเพื่อนๆช่องทาง

เข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

5. เรียนรู้การลงทุนโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุนคอนโดซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนราคา 1.8 ล้านโดยใช้

เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาทแล้วปัจจุบัน

ที่ขายกันในเว็บ ราค า 2.8 ล้านบาทหากขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไรจากส่วนต่างค่า เช่ากับยอดผ่อนอีกด้วยนะ

6. ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่อย่าซื้อทีเดียวติดๆ กั น เช่น

โทรศั พท์มือถือแพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด

เราควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อมัน จำไว้!

7. ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่ายให้กับเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสมได้เงินคืนกลับมา

ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวน และเลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

8. ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือก ได้แก่ พัน ธ บั ตร รั ฐ บาล หุ้ น กู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

9. จงเลือกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออกไป

ผมเลือกบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่างคือไปทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชมโครงการมา

ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

10. เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย คำกล่าวนี้จริง

เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป

ไม่ใช่เรื่องย ากมากนักประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอด ความมั่งคั่ง

11. เรียนรู้จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์เกือบแสน

เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะขายได้ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

12. เริ่มบันทึกการเติบโตของทรัพย์สินและร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมาย

ได้แก่ การเติบโตของร ายได้การเติบโตของทรัพย์สินและผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

13. จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุน และถ้าขาดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อดร้อนมากนักผมกำหนด

เงินสดขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือนส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ

ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอยากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

14. หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวม ต ร า ส า ร ทุนทอง คอนโด และขายของออ นไลน์

ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้นลงทุนกองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลัก

15. ระวัง วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิ ก ฤ ติ แฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนรวยจนลงในพริ บตาความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ

ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…