Home ข้อคิด 16 ข้อทำตัวเองให้มีเสน่ห์ น่าคบหา

16 ข้อทำตัวเองให้มีเสน่ห์ น่าคบหา

เราทุกคนคงไม่อย ากมีเพื่อน หรือคนที่คุยแล้วแสดงท่าทางที่ไม่ให้เกียรติ

รวมทั้งแสดงท่าทางที่ไม่ดีใส่เรา เพราะเราทุกคนก็ต้องการคนที่คุยด้วยแล้ว

ให้เกียรติสุภาพ และเป็นคนที่จิตใจดี หรือถ้าพูดในอีกความหมายหนึ่ง

คือการที่มีเสน่ห์ต่อบุคคลอื่น ซึ่งสิ่งนี้เรามักจะไม่ค่อยเจอในคนส่วนใหญ่

แต่ก็อย่าเพิ่งที่จะคิดน้อยใจไป เพราะเรามีเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ตัวเอง

มีเสน่ห์และเป็นที่น่าคบหาของคนรอบข้างมาแนะนำ

1.การเคารพผู้อื่น

เมื่อคนที่กำลังพูด หรือทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเขารู้สึกว่า

มีคนให้ความสนใจ ใส่ใจยอมรับ หรือให้ความสนใจ

ในความคิดของพวกเขา มุมมองและประสบการณ์ของต่างๆ

ที่พวกเขาได้สื่อสารออกมา ก็จะทำให้พวกเขารู้สึกว่า

ตัวเองได้รับความสนใจ และรู้สึกว่าเป็นคนที่สำคัญ

โดยมีคำพูดหนึ่งของ BryantH.McGil lพูดไว้ว่าสิ่งที่เป็นการเคารพ

และแสดงความจริงใจต่อผู้อื่นมากที่สุด

คือการฟังอย่างตั้งใจเวลาที่ผู้อื่นพูด

2.แสดงความอ่อนแอของตัวเราเองบ้างในบางครั้ง

การที่เราแสดงความอ่อนแอ หรือความผิดพลาดในบางครั้ง

ก็เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจ การยอมรับในสิ่งนั้น

สำหรับคนที่มีเสน่ห์ จะเป็นคนที่ไม่พย าย ามเอาชนะ

คนที่เราได้พูดคุยด้วย หรืออวดว่าตัวเองเก่งกว่า

นอกจากนี้ก็ยังกล้า ที่จะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเอง

และพร้อมที่จะแก้ไข เพราะพวกเขารู้ว่า

ความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้

3.พูดให้น้อยๆแต่ฟังให้มากๆ

สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับคนที่มีเสน่ห์ คือการที่ฟังคนอื่นมากกว่าที่เรา

จะพูดโดยการที่เรารับฟังคนอื่น นั้นจะทำให้เราจับประเด็น

ในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอกเรา และสามารถตอบกลับไปได้

อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ State University of NewYork

ยังบอกว่าถ้าหากเรา เป็นผู้ฟังที่ดีในบางครั้ง เราอาจจะได้รับรู้

ถึงความลับที่เขาอย ากจะเล่าให้ฟังก็ได้ นอกจากนี้การพูดแซง

หรือแทรกขึ้นมาก็จะทำเราดูไม่มีเสน่ห์เหมือนกัน

4.จดจำชื่อคนที่เรากำลังพูดด้วยให้ได้

เคยรู้สึกประหม่าไหม เวลาที่เราลืมชื่อคน

ที่กำลังสนทนาอยู่ด้วย ซึ่งเรื่องแบบนี้สามารถเกิดได้กับทุกคน

แต่สำหรับคนที่มีเสน่ห์นั้น เขาจะพย าย ามจดจำชื่อของคน

ที่กำลังสนทนานั้น ซึ่งการที่เราจดจำชื่อ

และรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนที่เราสนทนา

จะทำให้ผู้ฟังรับรู้ได้ว่า เราให้ความสำคัญกับเขา

แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่จำชื่อคนย าก หรือลืมบ่อยๆ

ก็มีเทคนิคมาแนะนำโดยในระหว่างการสนทนา

เราก็พูดชื่อของคู่สนทนาบ่อยๆ เพื่อให้เราจำได้

รวมทั้งเราอาจจะตั้งวิธีการจำในแบบของเรา

5.ฝึกฝนบุคลิกภาพและท่าทางให้เหมาะสม

การสื่อสารนั้น ไม่ได้มีแค่การพูดเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ท่าทาง

หรือภาษากายในการสื่อสารด้วย ซึ่งสำหรับคนที่มีเสน่ห์นั้น

ท่าทางในการพูดคุยกับผู้อื่น จะแสดงออกถึงความมั่นใจ

และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ท่าทางของมือและขานั้น

ดูผ่อนคลายและท่าทางที่เปิดรับ เพื่อให้ผู้พูดรู้สึกว่า

สามารถผ่อนคลายมากขึ้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นอีกคน

ยืนกอดอ ก เราสามารถที่จะตีความได้ว่า คนนั้นอาจจะรู้สึก

ไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ บางอย่างจึงได้ปกป้องตัวเอง

ด้วยการแสดงท่าทางแบบนั้นออกมา

6.การใช้โทนเสียงหรือน้ำเสียงที่เหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการสื่อสาร มักจะอ้างถึง “กฎ7-38-55”

ซึ่งถูกคิดขึ้นมาในปี 1971 โดย AlbertMehrabian นักจิตวิทย าของUCLA

(TheUniversityofCalifornia,LosAngeles) โดย 55 เปอร์เซ็นต์

คือการแสดงออกของท่าทาง เวลาที่เราพูด 38 เปอร์เซ็นต์

คือน้ำเสียงที่พูดออกไป และ 7 เปอร์เซ็นต์คือคำศัพท์

ที่เราเลือกใช้ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยง

การใช้น้ำเสียงที่นำไปสู่การทะเลาะ หรือที่แสดงให้เห็นว่า

ตัวเองนั้นก้าวร้าว ควรพูดจาด้วยความไพเราะ และน้ำเสียง

ที่อ่อนโยนจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักและมีเสน่ห์มากขึ้น

7.ใช้คำพูดที่เหมาะสม

การที่เราทำให้บทสนทนานั้น น่าคุยและดูเป็นธรรมชาติ เพราะว่าเรา

ใช้คำพูดที่สุภาพ และเหมาะสม ยกตัวอย่างการที่เราเจอเพื่อน

แทนที่เราจะทักว่า “Ayup!” ก็ให้เปลี่ยนมาใช้ “Hello”แทน

จะสุภาพมากกกว่า นอกจากนี้การที่เรา ใช้คำพูดที่เหมาะสมก็

ก็จะทำให้คนที่เราคุยด้วยนั้น มองว่าเราเป็นคนสุภาพเรียบร้อย

8.ยิ้มให้เยอะเข้าไว้

“รอยยิ้มของเรานั้น จะทำให้เราดูเป็นมิตร และน่าคบหา รวมทั้งยังทำให้

คนที่อยู่รอบๆตัวของเรานั้น รู้สึกสบายใจอีกด้วย” Les Brown กล่าวเพราะ

การที่เรามีความสุขนั้น จะมีแรงดึงดูด บางอย่างที่สามารถ ทำให้คนอื่น

มาชอบเราได้ แต่ถ้าหากเราทำหน้าตาบูดบึ้งอารมณ์เสีย

คนอื่นๆก็จะรู้สึกกลัว และตีตัวออกห่างจากเรา นอกจากนี้

ยังมีนักวิจัยแนะนำว่า การที่เรายิ้มนั้น จะไปกระตุ้นสารเคมีในสมอง

บางตัวทำให้เรารู้สึกมีความสุขอีกด้วย

9.กล่าวชื่นชมคนอื่นๆและหลีกเลี่ยงการนินทา

ถ้าหากเราเจอเพื่อน ที่กำลังนินทาคนอื่นๆอยู่ พย าย ามที่จะหลีกเลี่ยง

ไม่เข้าไปร่วมในบทสนทนานั้น หรือถ้าหากเข้าไปอยู่ในวงสนทนา

ที่มีการนินทา ก็พย าย ามที่จะพูดในประเด็นอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการที่เราชื่นชมผู้อื่น ต่อหน้าอย่างจริงใจ จากงานวิจัยได้บ่งบอกว่า

จะทำให้ผู้ที่ถูกชมนั้นมีความรู้สึกที่ดีต่อเรามากขึ้น

10.ถามสิ่งที่คนอื่นๆสนใจ

ถ้าหากเราพบว่า บทสนทนาเริ่มที่จะไม่น่าสนใจ แล้วเราอาจจะเปลี่ยนไป

คุยในประเด็นอื่นๆ เช่นถามถึงสิ่งที่พวกเขาชอบ ในเรื่องงานอดิเรก

หรือกีฬาเป็นต้น ซึ่งการถามในลักษณะแบบนี้ เราจะสามารถรู้ถึง

สิ่งที่พวกเขาชอบได้ จากท่าทางการแสดงออก และนั่นเองที่เป็นสิ่ง

ที่จะทำให้บทสนทนากลับมาสนุกอีกครั้ง

11.พย าย ามมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องทั่วๆไปและยอมรับในความแตกต่าง

ถ้าหากเราและเพื่อน มีความเห็นที่ต่างกัน ในบางเรื่องหรือบางสิ่ง

และอาจจะนำไปสู่การมีปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งเรานั้นไม่ควร

ที่จะไปโต้เถียงหรือทะเลาะ แต่ควรที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเอง

โดยยอมรับในความคิด ที่แตกต่างของผู้อื่นพย าย ามมองในแง่บวก

12.ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะที่ทำกำลังพูดคุยกับผู้อื่น

แอปพลิเคชั่น เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเช่น Instagram Facebook หรือTwitter

จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาใหม่ๆ ตลอดเวลาให้เราเข้าไปอ่ าน หรือดู แต่ถ้าหากเรา

กำลังพูดคุยกับใครซักคนอยู่ การที่เรามองหรือเล่นโทรศัพท์เราในทุกๆนาที

หรือบ่อยครั้ง ระหว่างการสนทนาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เพราะว่าการที่เราให้ความสนใจกับคู่สนทนาของเรานั้น

จะทำให้เขาเชื่อมั่นในคำพูดของเรา และรับรู้ได้ถึงความใส่ใจที่เรามีให้

13.เตือนตัวเองตลอดเวลาให้ทำดีกับผู้อื่น(ให้เกียรติ)

“กฎพื้นฐานที่ยุติธรรมที่สุด เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบนโลกใบนี้ คือใคร

ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น” คำกล่าวของ GurujiSriSriPoonamji

โดยเราอาจจะเคยได้ยินการทดสอบเกี่ยวกับการให้เกียรติ

หรือ “WaiterTest” ซึ่งเราจะรู้ได้จากการที่คนเหล่านั้น

ปฏิบัติต่อพนักงานเสิร์ฟอย่างไร ซึ่งถ้าหากเป็นคนที่มีเสน่ห์

ไม่ตัดสินคนจากระดับฐานะ พูดจาดีและให้เกียรติพนักงานเสิร์ฟ

14.การสัมผัสอย่างเหมาะสม

การสัมผัสในที่นี้คือ การสัมผัสในสถานการณ์ที่เหมาะสม

เช่นเมื่อเพื่อนของเราเรียนจบ หรือสำเร็จในการทำงานซักอย่างหนึ่ง

เราก็ทำการจับมือดีใจกับเพื่อน หรือจับไหล่จับแขนท่อนบนแบบเบาๆ

เป็นการแสดงความดีใจ จะช่วยส่งเสริมคำพูดที่จริงใจของเรานั้น

ให้เพื่อนรับรู้ได้

15.การเข้าใจในตัวเอง

นอกจากการที่เราสามารถเข้าใจ ในตัวเอง ควบคุมจิตใจของตัวเองได้

เราก็ควรที่จะฝึกนิสัยการรับรู้ และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ที่อยู่รอบๆตัวเรา

เพราะจะทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น

16.ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

การทำให้ตัวเราเองนั้น มีความสุขก็จะทำให้คนรอบข้างของเรานั้น

มีความสุขไปด้วยไม่มีใครอย ากจะอยู่กับคนที่มีความคิดในแง่ลบ

หรือดูมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ทุกๆคนก็อย ากจะมีเพื่อนที่คิดบวก

และคอยสนับสนุนพวกเขา ในสิ่งที่ดีๆ เพราะฉะนั้นคนที่มีเสน่ห์

คือคนที่สามารถทำให้ทุกๆคน รู้สึกชื่นชมในตัวของพวกเขา

โดยที่พวกเขาไม่ต้องทำตัวเอง ให้เป็นจุดเด่นหรือประกาศให้คนอื่นรับรู้

ว่าตัวเองนั้นเป็นใครหรือทำอะไรอยู่

ขอขอบคุณ sanook

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 แนวคิดดีของคนหาเงินเก่ง หาเงินได่เร็ว

แนวคิดที่1: มองหารายได้เสริมจากสิ่งที่ชอบ แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีสิ่งที่ชอบ ที่อย ากจะทำ และค…