Home ข้อคิด 3 ขั้นตอนดำเนินชีวิต ที่มีเงินและมีสุขไปด้วยกัน ไม่มีจน

3 ขั้นตอนดำเนินชีวิต ที่มีเงินและมีสุขไปด้วยกัน ไม่มีจน

สร้างความมั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็ จในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ที่ดี

ความมั่นคงทางการเงิน เหล่านี้ล้วนแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันแต่หลายคนก็พย าย าม ที่จะไปสู่ความสำเร็จที่ตนเองได้วางไว้

เป้าหมายของผู้คนส่วนมากคืออย ากจะรวย ความร วยไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงรวย ในความสุขด้วย

ฉะนั้น เรามี 3 ข้อแ ก้จน เพื่อความสุข และความร วยมาฝ ากกัน ไปดูกันเลย

1. หาร ายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบทำไหม และถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัดมาทำ มาสร้างงานให้เป็นร ายได้เสริม เช่น

คุณชื่นชอบการทำขนม ก้อาจจะหาวิธีติดต่อร้ านค้า เพื่อวางข ายเป็นการสร้างร ายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ ฉะนั้น

คุณควรถามตัวเองได้แล้วว่าชื่นชอบอะไร แล้วสิ่งนั้นนี่แหละมันจะสามารถที่จะนำไปต่ อ ยอดให้เกิด รายได้ในอนาคตได้

2. รู้จักเก็บออม ในร ายได้ที่ได้มา

การที่คุณประหยัดรายจ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาคือการออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บนั้น ออกผลมากขึ้น

การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล เช่น หัก 10-20 % จากร ายได้ต่อเดือน ต่อไปนำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อยอดให้เกิดผล โดยการนำเงินออม ไปซื้ อกองทุ นรวม หรือการนำเงินออมไปลงทุ นต่อในหุ้ น ซึ่งการลงทุ น

ในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ ผู้ลงทุนนั้น ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น แล้วการนำเงินไปลงทุ น

ในกองทุ นรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุ นสามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาค ารจะนำเงินของเราไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น

ที่ศักยภาพดี มีความเสี่ ยงน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้จากกองทุ นรวมจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ นลงไป

หลักการเลือกซื้ อ คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ นอยู่ในช่วงขาลงที่เป็นแบบนี้ เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราค าที่ถูกกว่าราคาตล าด

3. รู้จักประหยัดมากขึ้น

ให้เริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินไม่ว่าจะน้อยหรือมาก การประห ยัดนั้นมันไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง

คนอดอย าก อย่างคนไม่มีกิน แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับ สิ่งที่จำเป็นสิ่งใด ที่ยังร อได้ หรือไม่เลือกซื้ อสินค้ าที่มีราค าถูกกว่า

ทดแทน สังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่เหตุใดราค าถึงต่างกันทั้งที่แหล่งวั ต ถุดิ บเดียวกัน

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้กับของของเขา นอกจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภค และบริโภคแล้ว

การประหยัดในส่วนอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่านํ้าก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่คุณ

สามารถจะทำการประหยั ดได้ด้วยตัวเองจาก 3 ข้อที่กล่าวมา คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของคุณเองก่อน

เริ่มต้นจากการมีวินัย การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงจะนำไปสู่ความรํ่ารวย

ทางการเงินได้ แล้วคุณความสุข ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักด้วยไง

ขอบคุณ l a m u n l a m ai

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…