Home ความรัก 5 คู่รักที่แท้จริง ทะเลาะยังไงก็ไม่มีวันเลิก

5 คู่รักที่แท้จริง ทะเลาะยังไงก็ไม่มีวันเลิก

1. เลี่ยงการโต้เ ถียง

ไม่ว่าจะเถียงกันด้วย อารมณ์หรือเหตุผล เมื่อคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ อย่างที่แฟนคุณพูด ลองเปลี่ยนจากการพูดแย้ง เป็นฟังให้มากขึ้นดีกว่า

ไหมฟังอย่างสงบ แล ะสนใจในสิ่งที่ แฟนคุณกำลังพูดอย่างตั้งใจ พอแฟนคุณได้ พูดความในใจหมดแล้ว

ตัวเขาเอง ก็อาจจะสงบ ลง แล้วทีนี้ตัวคุณเอง ก็จะเข้าใจแฟนคุณมากขึ้น เช่นกัน

2. อย่าขุดคุ้ยเรื่อ งที่ผ่านมาแล้ว

เมื่อทะเลาะกัน ใ นแต่ละครั้ง อย่าได้เอาความผิดพลาด หรือเรื่องราวที่จบไปแล้วขึ้นมา พูดหรืออีก

เพราะมันไม่ได้เกี่ ยวข้อง กับเรื่องในปัจจุบันเลยสักนิด มิ หนำซ้ำ อาจจะบั่นทอนความรู้สึกดี ๆ ของทั้งคู่ด้วย

3. ถอยออกจาก อารมณ์โกรธณตอนนั้น

เมื่อการโต้เถียงเริ่ม แรงขึ้น น้ำเสียงท่าทาง และอารมณ์ ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น พอถึงจุดที่คุณรู้สึกว่าอารมณ์โกรธ

กำลังจะพุ่งออกมา ให้สูดหายใจลึกๆนับเลขในใจช้าๆ เพื่อดึงให้อารมณ์หลุดจากภาวะนั้น ๆ

เท่านี้ ก็จะช่วยห ยุดยั้ง การทะเลาะกัน ระหว่างกันได้แล้ว

4. อย่าไป หาคนผิด

ลดทิฐิลงบ้าง  อย่ายึดว่าใครถูกหรือใครผิด ไม่จำเป็นต้องเอาชนะกันหรอก หากทำอย่างนั้น มันทำลายความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ได้นะ

ทั้งนี้ การเป็นฝ่ ายขอโทษก่อน ก็ไม่ทำให้เราดูแย่ลง แต่จะช่วยลดการโต้เถียง และช่วยยืดความรัก ให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะ

5. เอาใจเ ขาใส่ใจเรา

บางครั้งเรื่องข องการทะเลาะกั นอาจเกิดจากการคิดถึง แต่ความรู้สึกตนเองทำให้ลืมไปว่า การคบกันต้องคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย

ด้วยหากเราเป ลี่ยนไป มองในมุมของแฟนเราบ้าง ว่าหากเราเป็นเขาจะรู้สึกยังไง ไม่แน่อาจจะทำให้รักกัน มากขึ้นก็ได้

จงคิดอยู่เสมอว่าวั นแรก ที่รักกันเป็นอย่างไร และมองข้อดีของกันและกัน

ให้มากขึ้นเหมือนวันแร กๆ และต่อไปการทะเลาะผิดใจ กันก็จะไม่เกิดขึ้นบ่อยๆต่อไป

ขอบคุณ เกษตรคิดดี

Load More Related Articles
Load More By wimolrat
Load More In ความรัก

Check Also

7 สัญญาณคนหมดใจ เมื่อรักถึงทางตัน

7) ถามอะไร ก็ไม่มีค วามเห็น เมื่อก่อนเคยชมว่าใ ส่ชุดนั้ … …