Home ข้อคิด 5 วิธีสอนลูกอย่างคนรวย สอนแบบนี้ได้ดีทุกคน

5 วิธีสอนลูกอย่างคนรวย สอนแบบนี้ได้ดีทุกคน

วิธีการเลี้ยงลูก ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ในการกำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของลูก

ตั้งแต่เด็กไปจนโต ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมานอกจากนี้

แต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันทำให้มีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันเช่นกัน

วันนี้เราจะพาไปดูเคล็ดลับดีๆ ในการสอนลูกตามแบบฉบับของคนจีนซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองที่สำคัญที่สุด พ่อแม่ชาวจีนจะไม่โอ๋ หรือปกป้องความรู้สึกของลูกจนเกินพอดี

เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้ ถ้าตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ดังนั้นถ้าลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็ก พร้อมกับกดดั น

ให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัดหรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้นการเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ชาวจีนทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

2. สอนให้ลูกขยัน

ประหยัด อดทน คนจีนสอนให้ลูกๆ ขยัน ประหยัด อดทน ไม่เกียจคร้านจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืน ห ม อ น ใบ

ได้ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความย ากลำบากก่อนต้องมีความขยัน อดทน เพราะเชื่อว่า…การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

3. คุณพ่อคุณแม่มีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูกสอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งติด อ า วุ ธ ทางปัญหา

เสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน (ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้)

ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝัง แนวทางและความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

4. สอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเองเพราะประเทศจีนเป็น ประเทศที่มีประชากรเยอะมาก

มีการแข่งขันสูงดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเองเพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

5. สอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อดังนั้น

ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการเลี้ยงดูลูกเช่นกันไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ มีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น

ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรม สั่งสอนเด็กที่เกิดมาให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ…ถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเด็กก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูกครอบครัวคนไทยกับ คนจีน

คนไทย เลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้… คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้

คนไทย ให้กำลังใจลูก… คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

คนไทย สอนลูกจากประสบการณ์… คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนไทย สอนให้ลูกกตัญญู… คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

คนไทย สอนให้ลูกตามหาความฝัน… คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก

เราควรนำข้อดี ของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเราและ ตามแบบคนจีนมาบูรณาการ

เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดีออกสู่สังคมในอนาคต

ขอขอบคุณ y i n d e e y i n d e e

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…