Home ข้อคิด 5 สัญญาณว่าคุณควรเลิกทนได้แล้ว

5 สัญญาณว่าคุณควรเลิกทนได้แล้ว

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสองคนคบกัน แต่ในขณะเดียว

เมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินไปอย่ างที่เราต้องการก็มีเหตุผลมากมาย

ที่เพียงพอจะทำให้เราตัดสินใจ เลิ กคบใครสักคนหนึ่งได้

1. เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ

มีแต่จะคอยทำร้ ายทำลายความรู้สึกคนเราหากจะคบกัน

ไม่ว่าด้วยสถานะอะไรสิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แก่กัน

คือความรักความห่วงใยไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอดเวลา

แต่ก็ควรที่จะคิดดีทำดีให้แก่กันแต่ถ้าหากเค้าคอยแต่จะกลั่นแกล้ ง

ทำร้า ยจิ ต ใจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

แม้ว่าคุณจะเตื อนเขา หรือบอกความในใจ ให้เขารู้แล้ว

เขาก็ยังไม่หยุดที่จะทำร้ ายความรู้สึกของคุณ

แถมบางครั้งเขา ยังดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย

หากเขาเป็นคนเช่นนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแสดง

ความรักหรือเขาคบคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระ บายอารมณ์เท่านั้น

2. เขามองคุณในแง่ร้า ยอยู่เสมอ

หากเค้ามองคุณในแง่ร้า ยอยู่เสมอ หวาดระแวง

และไม่ไว้วางใจคุณอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะพย าย า ม

พิสูจน์ตนเองให้เค้ าเห็นมากขนาดไหน ก็ไม่สามารถทำให้เขา

ม องคุณในแง่ดีขึ้นมาได้หากยังคบกันต่อไป ก็มีแต่จะหวาดระแวง

หาเรื่องร้ ายๆ (ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องจริง แต่เกิดขึ้นจากความหวาดระแวงของเขาเอง)

ขึ้นมาทำร้ า ยจิ ต ใจกันบ่อยๆ จนทำให้รู้สึกอึดอัดและตะขิดตะขวงใจที่จะคบกัน

3. เขาทำให้คุณเ สียใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่คุณต้องพิจารณาต้นเหตุของความเสียใจนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่า

ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่

และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเขามีความพย าย ามที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้น

อย่ างไรเขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่

เขาได้พย าย ามปรับปรุวเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่

4. มีสุขร่วมเส พ แต่มีทุกข์ไม่เคยร่วมต้าน

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุปสรรค หรือตกอยู่ในที่นั่งลำบากคนที่รักเรา

ย่อมต้องพย าย ามหาทางช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่มากก็น้อย

หรือแม้แต่การแสดงความห่วงใยไต่ถามความเป็นไปก็เป็นหนึ่งในการแสดงออก

ถึงความเป็นห่วงเป็นใย หากคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณกำลังคบอยู่

ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่ วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจและจริงใจเลย

มีแต่จะขอความช่วยเหลือจากคุณเรียกร้องสิ่งต่างๆ จากคุณ ร้องขอความช่วยเหลือ

จากคุณอยู่เสมอแต่ไม่คิดจะเหลียวแลในวันที่คุณตกต่ำหรือลำบาก คนแบบคุณ

สามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน เพื่อนคุยย ามเหงาได้แต่หากต้องการ

จะฝากฝังชีวิต หวังพึ่งพาในอนาคต ก็คงเป็นไปได้ย ากค่ะ

5. เขานำความลั บของคุณไปเปิ ดเผยให้คนอื่นรู้อยู่เสมอ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ความลับไม่มีในโลก”แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดี

ก็ไม่ควรนำความลับของเราไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้นะคะเราเล่าให้เขาฟัง เพราะ

เราไว้ใจเขาวางใจว่าเขาจะไม่แอบทำร้ า ยเราด้วยการนำความลับของเราไปพูดต่อ

หากการนำความลับของเราไปเปิดเผยนั้นส่งผลดีต่อตัวเราก็อาจจะยังพอให้อภัยได้

แต่ถ้าหากการนำความลับของเราไปเปิดเผยแล้วทำให้ชีวิตของเราต้องพบเจอกับ

ความย ากลำบาก หรือได้รับผลกระทบหรือเกิดปัญหาตามมามากมาย การกระทำนี้

ย่อมไม่ใช่การกระทำที่ดี และไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อเราหากคนที่เรารัก วางใจ

และสนิทที่สุดยังไม่สามารถเชื่อใจได้ ต้องคบกันอย่ างหวาดระแวงโดยไม่รู้ว่าเขา

จะนำเรื่องของเราไปพูดต่อเมื่อไหร่ เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้ค่ะ

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 ความสุขที่คนโสด อยากเล่าให้คุณฟัง

1. รู้สึกดีกับคนอื่นมากกว่าเดิม ว่ากันว่า ยิ่งห่างไกล หัวใจยิ่งผูกพัน การอยู่คนเดียวจึงเป็…