Home ข้อคิด 5 เรื่องที่อย่าทำในปี 2564 นี้ ถ้าจะทำต้องคิดให้เยอะกว่าปกติ

5 เรื่องที่อย่าทำในปี 2564 นี้ ถ้าจะทำต้องคิดให้เยอะกว่าปกติ

ในยุคปัจจุบันนี้ ในบ้านเรานั้น มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาก อ ย่ างโ ร คที่กำลังเจอซึ่งส่งผลกระทบมากมาย

หากใครที่วางแผนชีวิตไม่ดี ก็จะยิ่งลำบากไปกว่าเดิมแน่โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง ดังนั้นเราจะพา ทุกคนไปดูกันว่า

เมื่อเป็นแบบนี้เราไม่ควรทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับด้านการเงินของเรา เพื่อไม่ให้เราลำบากกว่าที่เป็นอยู่

1.ไม่ลงทุ นที่ทำกำไ รสูง

แต่กลับยังมีความรู้ไม่มาก เช่น จากข่ าวที่ถูกพูดถึงกันมากช่วงที่ผ่าน มานั่นคือ เเ ช ร์แม่ ม ณีเพราะทุกคนต่างหวังร ว ย

จากการฝากเงินที่ได้ดอ กเบี้ ยมากมาย ซึ่งมากกว่าฝากกับธนาคาร นอ กจากจะมีความรู้ไม่มากพอ และยัง ข า ดการวิเคราะห์

เหตุและผลด้วย นี่จึงเป็นความเสี่ ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน คือเ สี ยรู้ในทำน องเดียวกันถ้าเป็นการลงทุ นที่เชื่อถือได้

วิเคราะห์แล้วว่าปลอ ดภั ย อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้ดังนั้นอ ย่ างเพิ่งวางเงินกับการลงทุ นก่อนใหญ่ จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจจริงๆ

2.ไม่นำเงินเก็บ เงินสำร อง มาใช้

เพราะสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ค่อยจะสู้ดี ใครที่เก็บเงิน มาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้ทั้งสิ้น เก็บไว้ก่อนเรื่อยๆ ถ้ามีเรื่องจำเป็นจริง

ก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อยแล้วคืนให้ได้ไวที่สุด เพื่อถึงวันที่เราจำเป็นจริงๆ ในตอนที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่

จะได้ไม่เดือ ดร้อนมากเกินไป ส่วนใครที่ยังไม่มีเงิน ส่วนนี้รี บเก็บตอนนี้เลยนะ เพราะอะไรก็ไม่แน่นอน

3.ไม่สร้างห นี้เพิ่ม ไม่เพิ่มภาระ

ยิ่งช่วงใกล้สิ้นปีนะ ของชิ้ นเล็กก็อย ากได้ยิ่งของชิ้ นใหญ่ๆ นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะเราอย ากให้ทุกคนตั้งสตินิดนึง

วิเคราะห์ส ถ านการณ์ตอนนี้ก่อน เช่น ของที่มีร า ค าไม่สูงคำนวณเงินแล้ว ไม่น่าจะเดื อ ดร้อนก็ซื้อได้ แต่ของชิ้ นใหญ่ เช่น

พวกรถยนต์หรือบ้าน ที่ต้องใช้เวลาผ่อน อันนี้เสี่ ยงเหมือนกัน ถ้าเ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่จริงๆ เราอาจต้องเจอภาระที่หนักกว่าเดิมก็ได้

เอาเป็นว่าเงินที่เก็บไว้ สำหรับส่วนนี้ค่อยเริ่มแผนกันปีหน้าดีกว่าดูสถ านการณ์อีกรอบ

จะวางเงิ นตอนนั้นก็ไม่เ สี ยห า ย ของมันไม่ห นีไปไหนหรอก

4.ไม่ขย ายสาข าธุรกิจเพิ่ม

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กกลาง ใหญ่ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดีบางคนซบเซา บางร ายก็กำลังไปได้ดี

เจ้าไหนที่คิดว่าอย ากขย ายสาข าเพิ่มในเดือนนี้ หรือเดือนหน้า เราอย ากให้ดูตลาดดีๆ ศึกษาความเสี่ ย งและเตรียมแผนสำรอง

หากตั้งใจจะขย ายเพิ่มจริงๆ อย ากให้ลองเทีย บต้นทุ นระหว่างการเปิดสาข าเพิ่มกับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุงบริการต่างๆ เ

พื่อให้เกิดความคุ้มค่าขึ้นมาอันไหนเหมาะกับช่วงนี้

5.ไม่ค้ำประกั นให้ใคร

เพราะถ้าคนที่ขอร้องให้ช่วย ไม่ทำต ามสัญญา ก็มีเปอร์เซ็นต์ ที่เราอาจจะต้องชดใช้แทนเขา ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวน

หรือบางส่วนที่อ้างในสัญญ า ทางที่ดีควรปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่า จะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบแทนใคร ในส่วนที่เราไม่ได้ก่อ

ขอขอบคุณ fo r lifeth

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…