Home ข้อคิด 5 เหตุผล ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ ต้องเลิกกันมีอะไรบ้าง

5 เหตุผล ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ ต้องเลิกกันมีอะไรบ้าง

กว่าจะเจอคนที่ถูกใจ กว่าจะได้มารักกัน กว่าจะสร้างความผูกพัน คงไม่มีใครอย ากจะเลิก แต่เพราะหลายๆเหตุผล ทำให้คนที่คิดว่าใช่สุดท้ายก็ต้องเลิกกัน วันนี้

จะมาบอกว่า 5 เหตุผล ที่ทำให้ ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ ต้องเลิกกันมีอะไรบ้าง คู่ของคุณเข้าข่ายหรือเปล่า ไปเช็กดูพร้อมกันเลยค่ะ

5. วุฒิภาวะและความไม่พร้อม

รักกันในวันที่ยังไม่พร้อม ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ก็เหมือนออกเรือไปกลางทะเล ทั้งที่เรือยังต่อไม่เสร็จ ด้วยอายุและประสบการณ์ อาจทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกคู่

รวมถึงความไม่พร้อมทางด้านอื่นๆ เช่น ส ถ า น ะ ท า ง ก า ร เ งิ น อาชีพที่มั่นคง เป็นช่วงที่ยังมีความเปลี่ยนเเปลงในชีวิตสูง จากผลการวิจัยพบว่า

คู่รักวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงที่จะเลิกราหรือหย่ าล้าง ช่วงวัยที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่จะคิดเรื่องแต่งงานมากที่สุด ต้องเป็นวัยประมาณ 20 ปลายๆ หรือ 30 ต้นๆ

4. วิธีการจัดการปัญหา

คู่รักทุกคู่ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป แต่ละคู่ก็มีวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกัน บางคู่

เลือกที่จะเผชิญหน้าทั้งที่ยังอารมณ์ร้อน จ น อ า จ ก ล า ย เ ป็ น สาเหตุของการเลิกรา บางคู่เลือกที่จะเงียบ จนกลายเป็นความไม่เข้าใจกันสะสม สุดท้ายก็เลิก

ไม่มีอะไรบอกได้ว่าวิธีจัดการกับปัญหาแบบไหนดีที่สุด ขึ้นอยู่กับลักษณะของเเต่ละคู่ วิธีที่ได้ผลดีของคู่อื่น แต่อาจจะทำให้รักของคุณพังก็ได้

3. ความพึงพอใจ / ทัศนคติที่มีต่อคู่

ความพึงพอใจ ร ว ม ถึ ง ทั ศ น ค ติ ที่ มี ต่ อ คู่ รั ก เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้คู่รักเลิกรา เมื่อคบกันไปนานๆ ความพึงพอใจจะเริ่มลดน้อยลง

มองเห็นข้อเสียกันมากขึ้น กลายเป็นทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน จนเป็นสาเหตุของการเลิกรา วิธีแก้คือ ต้ อ ง ป รั บ เ ข้ า ห า กั น ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย ยอมรับความจริงว่าไม่มีใครเป็นได้อย่ างที่คุณพอใจทุกอย่ าง

ยอมรับความต่างของคนสองคนให้ได้ ลองถามตัวเองว่าคุณยังมองเห็นข้อดีในตัวแฟนคนนี้กี่ข้อ

2. เบื่อคนรัก / ความรักจืดจาง

ฟังดูเป็นเหตุผลที่ไม่มีเหตุผล แ ต่ ก ลั บ เ ป็ น เ ห ตุ ผ ล ย อ ด นิ ย ม ที่ทำให้คนต้องเลิกกัน

เพราะความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้ แค่เบื่อ ต่อให้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเบื่อ ถ้ า ห ม ด รั ก กั น แ ล้ ว ก็คงต้องจบ

1. ไม่ซื่อสัตย์

เหตุผลหรือสาเหตุ อันดับที่ 1 ที่ทำให้คนต้องเลิกกัน ก็คือการนอกใจและไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน

เพราะความรักควรเป็นเรื่องของคนสองคน เ มื่ อ มี ค น ที่ ส า ม ปั ญ ห า ก็ เ กิ ด เว้นเเต่ว่าทั้งสามคนจะตกลงกันได้

ถ้าไม่อย ากเลิกกับคนที่คุณคบอยู่ ต้องพย าย ามหลีกเลี่ยง เรื่องที่จะทำให้คุณทั้งคู่มีโอกาสเสี่ยงของการเลิกรา

แต่บ้างปัจจัยก็เป็นสิ่งที่เหนือการควบคุม ต้องยอมรับและเผื่อใจไว้ด้วยนะคะ

ขอบคุณ gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…