Home ข้อคิด 6 วิธีเคลียหนี้ ที่ยืมมาด้วยความจำเป็น รู้จักยืมต้องคืน (ใจเขาใจเรา)

6 วิธีเคลียหนี้ ที่ยืมมาด้วยความจำเป็น รู้จักยืมต้องคืน (ใจเขาใจเรา)

การมีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืม

เงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้ว

ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือก็จงอย่า

สร้างความเดื อด ร้ อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1. ปรับพ ฤ ติ ก ร ร มสิ้นคิดบางอย่างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจ

ความผิ ด พล าดที่เกิ ดขึ้นในอดีตแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยน

พ ฤ ติ กร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

แล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ดพ้ น จากวังวนนั้นแน่นอน

จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณ

ต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมาก

2. บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจา

กการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่างเดียว

คุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ

เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆ

ว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่างไรส่วนไหนเก็บ

ส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

3. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิ บยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือ

คุณต้องชัดเจน พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือ

จึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณ

โดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่

และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว

อย่าได้หายหน้าหายตาไปอย่างเด็ ด ข าด

แม้จะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อกับเพื่อน

เพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลาหากคุณยังติดขั ดอะไร

อยู่จงบอกเหตุผลกับเพื่อนหรือญ าติเสมอ การหายเข้ากลี บเมฆ

คุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่ อถือของตัวเองอย่างน่าอดสูที่สุด

4. สำรวจข้อผิ ด พล าดในอดีตของตัวเองว่าเกิ ดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามัน

เกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไข

อย่างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ด พล าดในอดีต

เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

5. ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า

“หาให้มากกว่าใช้” ถ้าคุณบริหารทุกอย่างแล้ว

ยังไม่เป็นไปตามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้

เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศั ก ย ภาพอะไร

หรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธี

หารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสี ย

เอาเวลาที่มานั่งเครี ยดนั่งกุม ขมั บมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

6. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคล าสสิ คที่สุดสำหรับ

การสร้างวินัยทางการเงิน เพราะมันจะบอกคุณเลยว่า

ในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและ

คุณเสี ยเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

“แม้ว่าการสร้างความรู้ การปรับทัศนคติ

และพ ฤ ติ กร รมจะไม่ใช่ การแก้หนี้ที่ทำแล้ว

จะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่ อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น

ภูมิคุ้มกันที่ดีให้เราสามารถ สร้างความมั่นคง

ให้ตัวเองและครอบครัวได้..”

ขอบคุณ : k h o b j a i n a s

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…