Home ข้อคิด 7 ลักษณะคนเก่งและฉลาดจริง ในที่ทำงาน มีแต่คนรัก

7 ลักษณะคนเก่งและฉลาดจริง ในที่ทำงาน มีแต่คนรัก

1.มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใครและยินดี

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

และยินดีแก้ไขให้ถูก

2.มีความมุ่งมั่นมานะอดทน

เพราะคนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ในการทำงาน แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพย า ย าม ที่จะทำให้งาน

ประสบความสำเร็จ คนประเภทนี้เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว

มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

3.ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อม

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่

ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผู้ที่อยู่

แต่แวดล้อมเดิมๆ

4.การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน

มาแล้ว ก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

โดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้า มาดูแลหรือคอยตามทวงงาน

5.ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพาองค์กร

ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จ ที่มากขึ้นได้ไม่ย าก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ

คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอก

6.ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้

มากกว่าที่ ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ

เช่นหัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้

ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวนแล้วบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7.การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงานเป็นทีมนั้น

ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้ อาจสร้างความถดถอย

ให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้อย่างที่คิดนั้น

บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว

จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ แต่ว่าการทำงานเป็นทีม

ก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร

มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ สำคัญเลยไม่ว่า คุณจะไปสมัครงานที่ไหน

เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่าย

ที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

 

ขอบคุณ : jobbkk

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…