Home ข้อคิด 7 เหตุผลสำคัญ ที่เราทุกคนควรออม “ทองคำ” ไว้ ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นได้

7 เหตุผลสำคัญ ที่เราทุกคนควรออม “ทองคำ” ไว้ ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นได้

มีคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่มักซื้อทองคำเก็บไว้,ไม่แพ้ทรัพย์สิน

อย่างบ้าน,รถ,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆแต่ละคน มีเป้าหมาย

ในการเก็บทองแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้

ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

1.ใช้แทนการเก็บเงิ น “เก็บเงิ นสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน“

ทองคำเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิน

สำหรับผู้ที่เก็บเงิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการ สร้างวินัยในการออมเงิ น

โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงิ น นั้นก็เหมือนกับการฝากเงิ นประจำ

กับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิ น เป็นสะสมทองคำแทน

โดยจะใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆเดือน

จะได้ราคาแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้

ที่ตัวเองหรือขา ยคืนเปลี่ยนเป็นเงิ นสดได้

2.ใช้จ่ายในย ามเจ็บไข้ได้ป่วย “ตรวจเจอโร คร้ ายค่ารักษาแพงเงิ นเก็บไม่พอแน่ๆ“

ค่ารักษาพย าบาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัย ต้องคิดถึง

โดยเฉพาะวัยเกษียณ ที่มีอายุมากขึ้น สุขภาพก็อาจไม่ได้แข็ง

เหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆ โอกาสเกิดโร คร้า ยก็สูง ดังนั้น

ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย, ซึ่งแน่นอนว่า

โร คร้ ายบางโร ค มีค่ารักษาค่อนข้างสูง ประกันสุขภาพ,ประกันสังคม

อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงิ น เก็บ

ในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่าเงิ นสด มีสภาพคล่องสูงจ่ายง่าย

หากไม่มีการวางแผน เ งินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆเช่นกัน

3.สำรองการเงิ นในย ามฉุกเฉิน “ค่าเทอมลูกไม่พอเครียดหนักมาก“

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครอง นำทองมาขา ย ในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากๆ

เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียน ต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ

พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้ วางแผนการเงิ นที่ดี หรือวางแผนแล้ว

แต่เ งินไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำนี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุ,ปัญหาทางด้านกฎหมาย ที่อาจทำให้

ต้องใช้เงิ นจำนวนมาก จนส่งผลให้เงิ นที่เก็บมาหมดไป,หรือแม้แต่เหตุการณ์

ที่ทำให้ค่าเงิ นลดลง เช่น ปัญหาการเมือง,อัตราเ งินเฟ้อ,เศรษฐกิจ

ประเทศย่ำแย่ฯลฯ ทำให้เงิ นเก็บที่คาดว่า จะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

4.ให้เป็นของขวัญลูกในวันสำคัญ“ลูกรับปริญญาทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น“

ทองคำเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าหลายคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็นมรดกตกทอด

ให้แก่ลูกหลาน,เอาไว้เป็นทุนสำรอง การเ งินหรือให้เป็นของขวัญ ในวันสำคัญๆ

เช่น วันแต่งงาน,วันสงกรานต์,วันตรุษจีน,วันรับปริญญา

โดยทองคำที่ซื้อให้ ก็มีทั้งทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ

อย่างสร้อยทอง,แหวนทอง,กำไลทอง,จี้ทองฯลฯ, ซึ่งลูกหลาน

ก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงิ นอีกทอดหนึ่งได้

5.เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ“ทุนไม่พอเงิ นเก็บเหลือน้อยไม่อย ากกู้หนี้“

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กเบี้ยให้ เหมือนสินทรัพย์อื่นๆ

แต่ราคาส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำ ได้รับความสนใจเก็บไว้

เพื่อลงทุน,มีหลายคนที่เกษียณแล้ว หันมาทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆ

เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้ง อาจต้องใช้ทุนไม่น้อย

เ งินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่อย ากกู้เ งินสร้างหนี้

ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

6.ใช้ป้องกันอัตราเงิ นเฟ้อ “ข้าวของแพงขึ้นเ งินเก็บแทบไม่เหลือ“

“อัตราเงิ นเฟ้อ“คือศัตรูตัวฉกาจ ที่ทำให้เงิ นมีมูลค่าลดลง

เพราะหากเกิดภาวะเงิ นเฟ้อ หมายความว่า สินค้าและบริการต่างๆ

จะมีราคาแพงขึ้น,ต้องใช้เ งินซื้อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่ แล้ว

ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาทเป็นต้น

ซึ่งจะส่งผลต่อเ งินเก็บที่มีอยู่ อาจไม่พอใช้จ่าย

ในยามเกษียณแต่กับทองคำ จากสถิติที่ผ่านมา

สามารถป้องกันความเสี่ยงของอัตราเงิ นเฟ้อได้ดี

เพราะราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ

,ยิ่งเงิ นเฟ้อสูงราคาทองก็สูงไปด้วย

7.สินทรัพย์ทางเลือกกระจายความเสี่ยง“ถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจ“

ความเสี่ยงที่ว่านี้ คือความเสี่ยงของค่าเงิ น,มีหลายประเทศ

เก็บสำรองทองคำเอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงิ น,

เหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อย

ที่ซื้อทองเก็บไว้ เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์อื่นๆ

เช่นหุ้น,ตราสารหนี้, พันธบัตรที่หากเกิดวิกฤต สินทรัพย์ ที่ลงทุนตัวใดตัวหนึ่ง

ขาดทุนจะได้มีทองคำเอาไว้ เป็นหลักประกัน เนื่องจากราคาทอง

ไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ,ยิ่งเ งินเฟ้อสูง ราคาทองก็ยิ่งสูง,ดังนั้น

อย่างน้อยการมีทองคำติดตัวไว้ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่า มีเ งินสำรองอยู่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทองคำยังเป็นที่นิยม คือความต้องการใช้ทองคำ

ในด้านต่างๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการลงทุน ที่นักลงทุน

รายใหญ่รายย่อย หันมาถือครองทองคำกันมากขึ้น

เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงิ น,และราคาทองที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการ ซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณเท่านั้น

ที่คนไทยนิยมซื้อเก็บ แต่ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน,

คนไทยจำนวนไม่น้อย ที่ซื้อทองแท่งเก็บไว้ เพราะมีส่วนต่าง

ของราคาข ายออกและราคารับซื้อน้อย กว่าทองรูปพรรณ รวมถึงค่าบล็อค,

ค่ากำเหน็จอย่างที่เราๆรู้กันดีว่า ค่อนข้างต่างกันเยอะ

โดยทองแท่งจะซื้อถูกข ายแพงกว่ามาก,แต่ไม่ว่า

จะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้

ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่า มีหลักประกันการเงิ น หากเกิดปัญหา

ขอขอบคุณblog.ausiris

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…