Home ข้อคิด 8 ลักษณะของคนใช้เงินเป็น ต้องคิดแบบนี้ ถึงเรียกว่าคนใช้เงินเป็น เก็บเงินเก่ง

8 ลักษณะของคนใช้เงินเป็น ต้องคิดแบบนี้ ถึงเรียกว่าคนใช้เงินเป็น เก็บเงินเก่ง

ยังใช้เงิ นเดือนแบบเดือนชนเดือนอยู่หรือเปล่า? ชอบซื้อของเพราะราคาถูก ผ่อน0%แต่จริงๆไม่ได้จำเป็นต้องใช้มั้ย?

หากเป็นแบบนี้ แสดงว่าเ งินไม่เป็น หากอย ากมีเงิ นเก็บ มีเงิ นใช้ไปตลอดชีวิต ต้องรู้จักการใช้เ งิน ซึ่งเรามีหลักคิดง่ายๆมาฝากกัน

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย:รายจ่าย=รายได้–เงิ นออม

เมื่อมีรายได้ หรือเงิ นเดือน ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อน มีเงิ นเหลือค่อยเก็บถ้าเป็นแบบนี้

ลองเปลี่ยนมุมมอง ด้วยการหักเงิ นไปเก็บก่อน เหลือเท่าไหร่ค่อยนำไปใช้จ่าย

ถ้าทำได้ทุกเดือนรับรองมีเงิ นใช้ไปตลอดชีวิต

ซื้อของเท่าที่จำเป็นและไม่ใช้จ่ายเกินตัว

เมื่อทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว จะทำให้รู้สถานะการเ งิน และกำลังซื้อของตัวเอง

ทำให้สามารถวางแผ นและระวังไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อหนี้จนเกินตัว

วางแผนการเงิ นเพื่ออนาคต

การวางแผนการเงิ น ควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เริ่มต้นทำงาน

อาจวางแผนซื้อบ้านซื้อรถ วัยกลางคน เริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ

และถ้ามีลูกก็เริ่มคิดถึง การประกันชีวิต เพื่อให้ลูกมีหลักประกัน

หากเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ดังนั้นทุกคนควรเริ่มวางแผน

การเงิ นที่เหมาะกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแผนการใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน

การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุเป็นต้น

ให้เ งินทำงาน

เมื่อเก็บเ งินได้แล้ว ก็ต้องนำไปลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

เช่นลงทุนกองทุนรวมหุ้นเป็นต้น

กู้เมื่อจำเป็น

ก่อนจะกู้เ งิน ควรคิดว่าจะเอาเงิ นกู้ไปทำอะไร หากกู้เพื่อบริโภคก็ควรคิดก่อน

ว่าสิ่งที่จะใช้เงิ นกู้ซื้อนั้น จำเป็นต่อตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ก็ควรเก็บเงิ น

จนครบจำนวนแล้วเอาเงิ นนั้นไปซื้อ

บัตรเครดิตคือเงิ นสด

การใช้บัตรเครดิต เปรียบเสมือนการจ่ายเงิ นสด เพื่อชำระสินค้า

ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวัง และเก็บรักษาให้ดีเหมือนเงิ นสด

เพราะถ้าใช้จนเกินกำลังอาจทำให้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว

อย่าให้หนี้ท่วมตัว

เมื่อเป็นหนี้หรือคิดว่าจะต้องเป็นหนี้ ควรรู้จักคำนวณรายจ่ายของตัวเอง ในแต่ละเดือน

เ งินเก็บที่ต้องมีไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เพื่อให้รู้ยอดเ งินที่สามารถผ่อนชำระได้

จ่ายหนี้ที่ด อกเบี้ยแพงที่สุดก่อน

เมื่อเป็นหนี้ ควรดูว่าหนี้ก้อนไหน มี ดอ กเบี้ยสูงสุด เพราะเ งินที่จ่ายคืนหนี้ในแต่ละงวดนั้น

แบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วน คือเงิ นต้นและดอ กเบี้ย ดังนั้นหนี้ที่ดอ กเบี้ยสูงกว่าสัดส่วนของเงิ นที่ชำระ

เป็นส่วนของดอ กเบี้ยก็สูงกว่าเช่นกัน จึงควรปลดหนี้ที่ด อก เบี้ยสูงๆหมดให้เร็วที่สุด

ใครทำตามหลักคิด 8 ข้อนี้ได้รับรองหายห่วงเรื่องเ งินแน่นอน

ขอขอบคุณ wealthmeup

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…