Home ข้อคิด 9 นิสัยผู้หญิงหาเงินเก่ง..ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

9 นิสัยผู้หญิงหาเงินเก่ง..ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกๆอย่าง

เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไ รผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเ งินเก่งและบริหารเ งินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง

พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเ งินไปลงทุน

เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์

นอกจากนี้ ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

นำเ งินไปลงทุนแทน จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง

เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝน

ทักษะและเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที

เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง

จะมีจุดเด่น หรือความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวย

เพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทาง

ล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์กซีโอโอ

ของเฟซบุ๊คเธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก

แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล

ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที

ไม่ใช่รายชั่ วโมงเหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี

ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค

หรือมัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัว

ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น

อย่างไรก็ตามคำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ

อดหลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอ

จะทำงานอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ

พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ

ดั่งนางฟ้าเพียง แต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอ

แล้วผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอเดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่ แล้วยังเสียเวลา

ไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม

แต่ในแต่ละวันมีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็น

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า

แล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใคร

จะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน

แบ่งปันความคิดหรือไอเดีย ที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม

มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะ

ความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแ ทงว่าร้ ายคนอื่นคนเหล่านี้

จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต

พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมาย

ที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็น ผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอม ศิโรราบอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ leaderwings

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

บางสิ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เลิกใช้เงินตามใจตัวเอง ควรเริ่มเก็บได้แล้ว

10 สิ่งนี้ คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง! !เริ่มมีเ งินเก็บไว้บ้าง.. บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้…