Home ข้อคิด 9 ลักษณะนี้ คือ”ผู้หญิงมีบุญวาสนา ดี โชคดี”มากกว่าคนอื่น

9 ลักษณะนี้ คือ”ผู้หญิงมีบุญวาสนา ดี โชคดี”มากกว่าคนอื่น

หลายคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะคุณเอง

ก็อาจจะมีเหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญ มากกว่าใคร หยิบจับอะไร

ก็เป็นเ งินเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ

ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ ที่เล วร้า ยก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ต่อกรร ม ความผิดน้อยใหญ่

ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหายหลายภพ หลายชาติ เห็นถึงผลกระทบ

ต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคม อย่างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น

มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ

และโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงาน

เข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ

มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน

อดทนอย่างมีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่รู้จัก

การวางตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่าง ที่ขวางหน้า

ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ

ให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน

เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น

ก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ

ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมา ซึ่งความเบิกบานกายใจ

ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น

ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่น

ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกร รม ที่ทำไว้

บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือผลแห่งกร รม อันเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น

ก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบานตามกำลัง ของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริง ของชีวิตไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปในกระแส

ของความโลภ ความโกรธความหลง จิตใจมีความอิสระ เต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

ขอบคุณที่มา:postsod

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…