Home ข้อคิด 9 ลักษณะผู้หญิง..ที่มีบุญวาสนาดีมากกว่าใคร

9 ลักษณะผู้หญิง..ที่มีบุญวาสนาดีมากกว่าใคร

หลายคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหนไม่แน่นะ

คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิงที่มี บุญมากกว่าใครหยิบจับอะไร

ก็เป็นเงิ นเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวายสับส่ายวุ่นวาย

ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้ จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่

เล วร้ ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุม

บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัวความละอาย

ต่อบาปต่อกร รม ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็น

ถึงความเสียหายหลายภพ หลายชาติ เห็นถึงผลกระทบ

ต่อครอบครัว ต่อโลก ต่อสังคม อย่างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น

มีความยืดหยุ่นตามกำลัง ของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ

และโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว

เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน

5.ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่รู้จักการวาง

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า

ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6.ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น

เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน

เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7.ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาด

ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลัง

แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์

ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ

ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8.ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา

ทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็น

และเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น

ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกร รม

ที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ ที่เสียใจ

ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือผลแห่งกร รม

อันเป็นสมบัติของเราเอง

9.รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต

ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไป ในกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลงจิตใจ

มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

 

ขอบคุณ postsod

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…